Volební program koalice Impuls pro Ostravu pro Zastupitelstvo města Ostravy na volební období let 2006 – 2010:

 

Ostrava má dva základní problémy: totální poddimenzovanost investic ze strany státního rozpočtu a podobně jako celá naše země – ztráty veřejných peněz v důsledku nedokazatelné korupce celé ostravské veřejné správy.

 

Naším cílem je průhledná a efektivní radnice. Našim cílem je čisté, přátelské a bezpečné město, plné dětí a maminek s kočárky, nikoliv město zastaváren, heren a secondhandů.

Našim cílem je Ostrava, kterou alespoň jednou za život bude chtít navštívit každý občan naší republiky.

 

Impuls pro Ostravu se soustředí na řešení těchto problémů takto:

 

Nebudeme loajální vůči Praze tak jako všechna polistopadová vedení města po odchodu  primátora Smejkala. Chceme získat ze státního rozpočtu ročně alespoň stejnou částku, kterou dnes rozpočet města má k disposici. Finanční škrcení města a celého našeho kraje musí skončit, my se o to chceme postarat.

Jsme Vám zárukou, že všechny podnikatelské mafie dnes napojené na městské obvody a magistrátní radnici budou rozbity.

 

Realizací těchto dvou bodů bude snížena nezaměstnanost v našem městě alespoň na polovinu dnešního stavu. Říkáme Vám tedy konkrétně JAK ji lze výrazně omezit.

Není jiné cesty, jak snížit neustálý odliv lidí z Ostravy a JAK -  z posice městských politiků - přispět ke snížení nezaměstnanosti.

 

Dále zajistíme:

1.     Generální úklid města – vyčistíme, vyspravíme, vymeteme všechnu nečistotu a špínu, která ve městě zůstává, opravíme zbývající chodníky a všechny místní cesty a cestičky, všechna veřejná schodiště, pěšiny, nadchody a podchody.

2.     My Ostraváci máme kde a co nakupovat – nepovolíme výstavbu ani jednoho nového hypermarketu.

3.     Nové investice a výrobní aktivity budeme směrovat do starých průmyslových areálů, které vyčistíme i pro tyto účely. Do starých průmyslových areálů, kde proběhla živelná privatizace 90. let a nic se v nich dosud neděje ( např. areál Tesla ve Vítkovicích).

4.     Zrekonstruujeme koupaliště v Radvancích.

5.     Postavíme ve městě jeden ze stadionů pro naši republiku, na kterém se bude moci hrát mistrovství Evropy ve fotbale.

6.     Necháme zpracovat projekt realizovatelnosti velkého zábavního centra  v ostravském regionu, protože jsme jeho metropolí. Zábavní park Disneyland  u Paříže zaměstnává 10 000 lidí.

7.     Počet úředníků se v našem volebním období nebude zvyšovat.

8.     Napojíme Rudnou na cestu na Opavu kolem Krásného Pole.

9.     Podpoříme urychlení výstavby dálnice a výstavbu prodloužené Místecké s napojením na dálnici (za železnicí v úseku hl. nádraží, Svinov).

10.  Ceny v MHD zůstanou po celé volební období na dnešní úrovni.

11.  Všechny městské tělocvičny (ve všech základních školách) budou kromě vyučování otevřeny zdarma veřejnosti.

12.  Vstup investic do města budeme posuzovat velmi obezřetně s vědomím, že česká pracovní síla nesmí být do budoucna posuzována jako zdroj levné nezaplacené nekvalifikované síly s představou brzkého přechodu investic dále na východ.

13.  Zajistíme vyčistění všech starých ekologických zátěží (podobně jako Karolina) ve městě.

14.  Postavíme sochu generálu Heliodoru Píkovi a Petru Cingrovi; památník pěti ostravským občanům ( Jan Buchal, Miloš Morávek, Miroslav Sýkora, Ladislav Cee a Josef Polomský ) zavražděných v padesátých letech komunistickými soudy.

 

                                                           Praha počká, my ne!

 

Impuls pro Ostravu je koalicí tří neparlamentních stran: Konzervativní strana, Koruna česká, Strana práce.