Profil kandidáta na senátora v okrese Frýdek-Místek, č. 73, Pavol Valko, * 1939

   

 

   

Vážení spoluobčané ! 

 

Nemohu se chlubit tím, že jsem byl v minulém volebním období senátorem, poslancem, či ministrem vlády. Mohu se chlubit tím, že nikdy v životě jsem nepodlehl žádnému nátlaku ani korupci moci a peněz.

 

Narodil jsem se r.1939 v rodině stavebního dělníka. Rodiče ze mě snažili vychovat skromného a slušného člověka. Povedlo se jim to tak, že v pozdější době, ve vypjatých životních situacích mi to bylo spíš ke škodě, ale nelituji toho. Celý život jsem si dokázal udržet rovnou páteř. Dnes se nemusím za své jednání stydět.

 

Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval Vojenské učiliště protivzdušné obrany. V roce 1960 jsem se stal vojákem z povolání, důstojníkem protiletadlových raketových vojsk tehdejší ČSLA. Od května 1968 do srpna 1969 jsem byl členem KSČ. Vstoupil jsem tam proto, že jsem chtěl podpořit přicházející svobodu a aktivně se účastnit změny k demokracii, které tehdy věřila a fandila celá společnost. O to více mě zasály události okupace Československa v roce 1968. Vlastenectví, morálka a čest důstojníka mi bránily dělat věci, které jsem považoval přímo za zradu vlasti. Protože jsem veřejně nesouhlasil s okupací, byl jsem z armády propuštěn. Od roku 1971 jsem pracoval jako dělník-elektrikář na vysokých pecích  Vítkovických železáren.

 

Na to, že jsem důstojník jsem nikdy nezapomněl a proto po listopadu 1989 jsem mezi prvními

požádal o reaktivaci. Ne proto, abych se někomu  mstil, ale proto abych znovu prokázal vojensko-odborné kvality. Nejvíce si dodnes zakládám na tom, že jsem si svým jednáním získal přirozenou  odbornou a morální autoritu štábu. Byl jsem ustanoven do ffunkce zástupce velitele protiletadlových raketových vojsk na severní Moravě. Tuto funkci jsem dle hodnocení nadřízených úspěšně zastával v hodnosti podplukovníka až do odchodu do zálohy dosažením 57 let věku. Poté jsem pracoval u útvaru jako občan – správce pěchotní střelnice v Chlebovicích u Frýdku-Místku až do zrušení útvaru v  r. 2003. V  r. 2000 jsem byl  mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka za "Zachování cti a budování nové české armády".

 

Jsem ženatý , mám dvě dospělé děti. V současné době bydlím v Ostravě-Zábřehu. O politiku jsem se intenzivně zajímal celý život. Mé celoživotní zkušenosti v armádě i v civilu mě přivedly do letos vzniklé Strany práce a následně ke kandidatuře na senátora Chceme do politiky vrátit morálku bez korupce a pokrytectví. Odmítáme logiku práce dnešních politických stran, která je založena na vzájemně výhodných pragmatických vztazích, podbízení a korupci. Dnešní velké politické strany již nejsou schopny prakticky cokoliv řešit ve prospěch občanů, vybíjejí svou invenci na  jejich vnitřní a mezistranické půtky. Není mi jedno v jakém světě žiji. Chci ukázat proč tady senát má být.

 

Rezignace na problémy je to nejhorší jak můžeme reagovat. Všeobecná nestydatost a pokrytectví dnešních vládních stran nemůže zůstat normou.

 

Celý život jsem strávil na Frýdecko-Místecku a proto vím, že největším problémem celého regionu je vysoká nezaměstnanost. Podle mě není řešení problémů jenom v budování podnikatelských zón  Ty jsou ve svém důsledku většinou ztrátové. Pro zahraniční firmy jsou často jen průchozí stanici za levnější pracovní silou na východ. Lepší řešení je tzv. „evropské“, kde 75 % lidí pracuje ve službách. Místo pouze průmyslových zón je třeba připravit a realizovat projekty služeb a cestovního ruchu, konkrétně například celoroční sportovní střediska, tak jak se už dnes úspěšně provozují na Slovensku. To souvisí také s obslužností regionu (dálnice D47, rychlostní silnice R 48, rovněž i stav silnice podél polských hranic tak, aby byl možný průjezd ze západu na východ regionu za cca 1,5 hodiny).

Jsem připraven takovéto projekty sobě vlastní razancí a neústupností prosazovat na nejvyšší politické, vládní a evropské úrovni.

 Vzhledem k mým vojensko - odborným znalostem chci také pomoci řešit nezaměstnanost návratem vojenských posádek ( posádka o 700 lidech zajistí práci pro dalších cca 300 lidí ve službách, což úhrnem je srovnatelné s velkým střediskem cestovního ruchu). Z důvodu rychlého řešení hospodářských a vojenských deliktů chci navrhnout vrátit do AČR vojenskou prokuraturu a soud.

Starost o vaše osobní, lidské problémy je mou samozřejmou věcí senátora, budu-li zvolen. V senátu bych chtěl pracovat ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 

Občané, voliči!

Prosím, přijďte k volbám, změna záleží jenom na Vás. 

Pokud jsem Vás zaujal, děkuji Vám za Váš hlas !

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi kandidáta na senátora Pavola Valka na otázky Glos Ludu,

uveřejněné dne 25. září 2004

1.
Mé životní krédo bylo a je – profesionalita, slušnost, poctivost, vlastenectví, morálka a čest. Tyto atributy považuji jako podmínku výkonu jakékoliv funkce, a to především ve státní správě a samosprávě a jsou, podle mne, kritériem hodnocení každého člověka.

2.
Nynější bydliště mám v Ostravě - Zábřehu, předtím jsem žil ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Absolvoval jsem gymnázium, poté vojenské odborné učiliště, ukončené jmenováním do hodnosti poručíka tehdejší ČSLA. Poslední zastávaná funkce v armádě byla zástupce velitele protiletadlového raketového pluku. Dnes jsem důstojníkem – plukovníkem v záloze.

3.
Strana práce, která vznikla letos na jaře před volbami do EP se řídí pravidly etického kodexu politika, uveřejněného na stránkách www.stranaprace.cz. V morálních vlastnostech vidíme absolutní prioritu určující práci a působení politika. Bez nich nelze pracovat ve prospěch občanů. Tím se odlišujeme od parlamentních politických stran.

4.
O politiku jsem se intenzívně zajímal celý život. V boji za profesionálně řízenou armádu a slušnost v jednání s komunálními politiky jsem se při řešení petice občanů setkal s né pouze arogantními, povýšeneckými a neotřesitelnými úředníky ale i se stejnými zastupiteli. Toto a  také situace v našem regionu mne přivedla do Strany práce a následně ke kandidatuře na senátora.

5.
V politice chci bojovat za uplatňování morálních hodnot a fungující společnost. S razancí chci přenášet problémy občanů na nejvyšší politickou a společenskou úroveň, bez výjimky vždy v jejich prospěch. Budu-li zvolen, vzhledem ke své profesi vojáka z povolání, bych chtěl pracovat ve výboru pro obranu a bezpečnost. Stejně tak se chci věnovat problematice práce a nezaměstnanosti v našem regionu a
postavení důchodců ve společnosti.