Ad 2/ lanovka Hvězda – Ovčárna

 

 

Ano.

 

Lanovka lesu dlouhodobě neublíží, to je prokazatelné. Lesu ubližují lidé, nejrůznější hajdaláci, kteří se v lese, v přírodě neumějí chovat, kteří se prostě vůbec neumějí chovat.

Otázka spíš zní proč zrovna v této trase – je dotaz, na Ovčárnu lanovka od Hvězdy, proč ne odjinud?

Ani tato stavba ovšem není pro nás prioritou pro rozvoj Jeseníků, respektive positivní vývoj života lidí žijících v Jeseníkách.

Lanovku lze dnes postavit v souladu se všemi zákony a předpisy, které se dotýkají lesa, chráněných území.

Obavy z toho, že lanovka přiláká více lidí do už tak masivně v sezoně navštěvované oblasti pochopitelně mohou být oprávněné.

Mohou.

Ale co chceme? Uzavřít tu oblast a nechat lidi hnípat ve městech? Nemůžeme, zatím, všichni žít na vesnicích.

 

Opakujeme ještě jednou, technicky dokonalá lanovka postavená z peněz státu ( žádný soukromý investor se patrně nenajde ) nezničí přírodu Jeseníků.

 

Budeme se na těchto stránkách jistě jednou věnovat tomu – jak se Češi chovají v přírodě, k přírodě, jaké jsou naše mezilidské vztahy, jak nás vychovává režim peněz, zkorumpovaný státní režim mamonu, silných loktů a lži.

Nyní jsme se věnovali pouze stručně lanovce. Stanovisko je jasné.